Sibstrin

The Novosibirsk State University of architecture and Civil Engineering(Sibstrin) [ A Portrait Against the background of The City(play video) ]

ФАКУЛЬТЕТУУД

НБАУИС НЬ долоон факультеттай, 30 гаруй тэнхимтэй, 500 орчим нарийн мэргэшсэн багштай. Гадаад оюутнуудын асуудлыг шийддэг төрөлх факультет бол ФРИС, хамгийн дотно тэнхим нь орос хэлний тэнхим.  Их Сургуульд баялаг номын сан, цахим төв, Олон улсын төв, Гадаадын иргэдийн сорилтын төв, Урлагийн клуб бий.

НБАУИС нь сургалтын тав, тусгай хоёр факультеттай. Үүнд:

Өдрийн ангийн оюутнууд сурдаг

1. Барилгын факультет,

2. Эдийн засаг, менежмент, хүмүүнлэгийн ухааны факультет,

3. Инженерийн болон мэдээллийн технологийн факультет,

4. Инженер, геологийн факультет

5. Архитектур, хот байгуулалтын факультет

Тусгай факультетууд:

1. Оройн ангийн болон зайны сургалтын факультетад сурч, ажиллаж байгаа оюутнууд сурдаг.

2. Гадаад оюутнууд хариуцсан факультет нь бүх факультетын гадаад оюутнуудыг элсүүлэх, дэмжих ажлуудыг хариуцдаг.